Palimpsest
5 Aralık 2015

Palimpsestler, çok katmanlı halleriyle tıpkı kent, mekân, insan, bellek ve zaman gibidirler. Bu fotoğraf serisindeki görüntüler yaklaşık iki buçuk yıl boyunca balkonumdan çektiğim 100 kadar fotoğrafın farklı kombinasyonlarla bir araya getirilmesi sonucu oluştu.

Başlangıçta tekil fotoğraflar klasörlerde birikmeye başladığında kendime ilk sorduğum soru bunları neden çekiyor olduğumdu. Aynı yerden dışsal bir uyarıcı olmaksızın neden farklı zamanlarda onlarca fotoğraf çekilir? Burada kayıt edilmeye değer olan şey nedir? Bu sorular projenin başlamasına olanak sağladı. Aslında kaydettiğim bulunduğum mekânla bağlantılı anlar ve hallerdi. Uyarıcı dışsal değil, içseldi. Ortaya çıkan fotoğraflar, mekânsal deneyimimin bir parçasıydı. Balkon dediğimiz alan aslında hem içerde hem dışarda olan bir alan. Görsel olarak dışarıya açıktır ancak iç alanın da bir parçasıdır. Bu deneyimi fotoğraflıyordum ve görsel bir günce yaratmaya başlamıştım.

Bu günce, mekânsal deneyimin bir parçası olarak şekilleniyordu. Bu aşamada bunu neden yaptığım ve yapmaya devam ettiğimi sorgulamaya başladım. Neden günce tutarız? Özellikle görsel bir günce? Bu anı inşasının bir parçası olabilir mi? Anılar, bellek havuzundan bir tür seçki ile inşa edilen bir şey midir? Anı inşası aslında ait hissetme, yerli olma çabasının bir sonucu olabilir. Bellek sahibinin arzularına göre anılar arasından yaptığı seçki, onun kişilerle ve mekânlarla aidiyet kurmasını sağlayabilir. Yani mekânlar onları deneyimleyenlerce yeniden yaratılır. Bu fotoğraflar da benzer şekilde bulunduğum yere beni bağlayan kök görevi görmeye çabalıyorlardı. Bu kökler anılara, geçen zamana, mekâna tutunuyor ve kendini mekandan dışarıya bakan bir görüntüyle var ediyorlardı. Fotoğraflarda olduğu gibi mekânsal deneyimlerimizi zihnimizde birleştirdiğimizde elde ettiğimiz şey, zamansız veya çok zamanlı bir bellek yani bir tür palimpsest gibidir.

(2014-2016)

Sergi: Umulmadık Topraklar, Artist 2016 / 26. Uluslarası İstanbul Sanat Fuarı, Kasım 2016, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul (e-skop.com/duyuru/umulmadik-topraklar/515)